• O firme
  • Ponuka
  • Kontakt

O firme

Firma "DREW-PROD" S. R. O. Szypuła Karol i Jacek

POWIATOWY LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006

Začiatky firmy siahajú do roku 1989 roku, kedy terajší majiteĺ firmy DREW-PROD Karol Szypuła rozhodol založiť svoju vlastnú žívnosť. Na začiatku ponuka tovaru obsahovala len nábytkové koliky. V priebehu rokov firma rozširovala svoj sortiment o ďalšie výrobky až do súčasnosti.

Na začiatku všetku prácu vykonával sám majiteĺ. Neskôr firma prijímala nových pracovníkov. Rok 2003 bol pre podnik prelomovým. Firma sa zmenila na spoločnosť s ručením omezeným. V súčasnosti sú vedúcimi prcovníkmi Karol Szypuła a jeho syn Jacek. Spolu s akciami odovzal svojmu synovi skúsenosť a schopnosť vytvárať produkty najvyššej kvality, ktoré môžeme nájsť v ponuke podniku. V tom istom roku sa firma premiestnila do novovybudovanej dielne. Vďaka solídnosti a snahe pracovníkov firma ponúka veĺmi kvalitné výrobky. Predávame ich nielen na tuzemskom trhu, ale aj v zahraničí. Máme mnohých odberateĺov v Grécku, Slovensku a Nemecku. Pozývame na prehliadku našej ponuky.